บริษัท สมภูมิโซล่า พาวเวอร์ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ

227 หมู่ 4 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เนื้อที่โครงการ

24 ไร่

ขนาดกำลังการผลิต

1.0 MW

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า(COD)

1 ธันวาคม 2558