บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด(1)

ที่ตั้งโครงการ

91 หมู่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เนื้อที่โครงการ

120 ไร่

ขนาดกำลังการผลิต

1.0 MW

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า(COD)

26 กันยายน 2556