บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 88/8 หมู่ที่ 2 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี
สำนักงานสาขา : ที่อยู่ 44/24 หมู่ที่ 2 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 184 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สำนักงานสาขา : 20/9 หมู่ที่ 8 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

บริษัท เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 222 หมู่ที่ 4 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน(ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 44/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน(ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงานสาขา : 63/39 ซอยหมู่บ้านหัวนา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 31,32 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 227 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 154 หมู่ที่ 8 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บริษัท ซันพาร์ค 2 จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่บ้านหัวนาคำน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 91 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานสาขา(1) : 91/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานสาขา(2) : 91/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 77 หมู่7 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี