บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่ตั้งโครงการ

88/8 หมู่ 2 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170

เนื้อที่โครงการ

70 ไร่

ขนาดกำลังการผลิต

2.52 MW

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า(COD)

11 ธันวาคม 2555