ธุรกิจโรงแรม

บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด หรือ โรงแรมดาราเทวี เป็นธุรกิจประเภทโรงแรม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 51/4 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ปิดปรับปรุงชั่วคราว)

โรงแรมดาราเทวี
image
image
image
image
image
image
image

แผนที่ โรงแรมดาราเทวี