บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด (สาขาย่อย)

ที่ตั้งโครงการ

20/9 หมู่ 8 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

เนื้อที่โครงการ

11 ไร่

ขนาดกำลังการผลิต

0.95 MW

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า(COD)

31 สิงหาคม 2560