บริษัท เจ พี โซล่า จำกัด

ที่อยู่

222 หมู่ที่ 4 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

เนื้อที่โครงการ

62 ไร่ 7 งาน 245 ตารางวา

ขนาดกำลังการผลิต

3.0 MW

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า(COD)

22 กุมภาพันธ์ 2556