ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจอื่นๆ คือธุรกิจที่นอกเหนือจาก ธุรกิจพลังงานธรรมชาติ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย นั้นคือ บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่  669  หมู่ 5 ตำบลเขาคันทรง  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ในปัจจุบันบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด มีขนาด รวม  85  ไร่  ประกอบกิจการรับกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนทั้งจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทเอกชนบางส่วน  ด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาล  และในอนาคตบริษัทฯ มีโครงการที่จะแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานต่างๆ  ตามที่บริษัทฯ ได้ขออนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากชุมชนโดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์

บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด
image
image
image
image

แผนที่ บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด