บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด

ที่ตั้งโครงการ

31,32 หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านโคกน้อย-บ้านเจริญผล ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

เนื้อที่โครงการ

27 ไร่

ขนาดกำลังการผลิต

2.01 MW

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า(COD)

29 กันยายน 2554