บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด(3)

ที่ตั้งโครงการ

91/2 หมู่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขนาดกำลังการผลิต

1.08 MW

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า(COD)

22 กุมภาพันธ์ 2556