บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด(2)

ที่ตั้งโครงการ

91/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เนื้อที่โครงการ

120 ไร่

ขนาดกำลังการผลิต

1.0  MW

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า(COD)

3 พฤษภาคม 2555