บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน(ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ตั้งโครงการ

44/4 หมู่ 10 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 70000

เนื้อที่โครงการ

22 ไร่ 2 งาน

ขนาดกำลังการผลิต

0.985 MW

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า(COD)

(0.96 MW  28 มกราคม 2554, 0.025 MW 3 กันยายน 2552)