บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่ตั้งโครงการ

184 หมู่5 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

เนื้อที่โครงการ

11 ไร่

ขนาดกำลังการผลิต

1.5 MW

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า(COD)

11 มิถุนายน 2555