KONICA CORPORATION CO., LTD. และ MINOLTA CO., LTD. บริษัทผู้ผลิตใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ควบรวมกันและจดทะเบียนใหม่ภายใต้ชื่อ KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES INC. (KMBT) เปลี่ยนจากเครื่องหมายการค้าเดิมเป็น “โคนิก้า มินอลต้า” และบริษัทยังคงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์ควบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โคนิก้า มินอลต้า” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เอ็น อี ซี (ประเทศไทย) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC ด้วยเช่นกันจวบจนถึงปัจจุบัน