นายประพัฒน์ ยอขันธ์

กรรมการบริษัท

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท CITY UNIVERSITY , VANCOUVER, B.C.CANADA
  • ปริญญาตรี UNIVERSITY OF VICTORIA, VICTORIA, B.C.CANADA
  • ปริญญาตรี CAPILANO COLLEGE, NORTH VANCOUVER, B.C.CANADA

ประสบการณ์ทำงาน

  • ปี 2563 – ปัจจุบัน      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )
  • ปี 2560 – 2563         กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดสายโรงแรมในเครือบริษัทเอคิว เอสเดท จำกัด ( มหาชน )
  • ปี 2558 – 2560        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( เครือร้านอาหารไทยบ้านขนิษฐา )