บริษัทได้รับอนุญาตให้นำหลักทรัพย์ของบริษัท เข้าเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปีเดียวกันบริษัทได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปบ้านเลขที่ 29 ซอยรามคำแหง 22 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร 10240