KONICA CORPORATION CO., LTD. บริษัทผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น แต่งตั้งให้บริษัท เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องถ่ายเอกสารโคนิก้า ยูบิกซ์ รวมถึงอุปกรณ์ควบ, อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง  ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า  “โคนิก้า”  แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย  และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท