สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้แล้วที่ Line Official

สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้แล้วที่ Line ID  @998rvaqc แสกน คิวอาโค้ด  หรือ คลิกที่ปุ่มด้านล่าง และเพิ่มเป็นเพื่อน ก็สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของ IFEC แล้ว ทันทุกข่าวสารของ IFEC แอดเลย

image