IFEC ชูธงผู้นำ
พลังงานทางเลือกอาเซียน
ปูพรมโรงไฟฟ้า “แสงอาทิตย์” –ลม–ขยะ–การจัดการพลังงาน

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการ

กลุ่มบริษัทดำเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยที่ กฟภ. ทำสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก สำหรับการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุด 1.02

ข้อมูลโครงการทั้งหมด

ข่าว IFEC

26 เมษายน 2559

เซ็นสัญญาซื้อกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า กับ บริษัท โกลด์วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (GOLDWIND)

อ่านละเอียด >

16 มีนาคม 2559

เชิญชมภาพบรรยากาศโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

อ่านละเอียด >

18 มกราคม 2559

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาเข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลม ปากพนัง วินด์ พาร์ค

อ่านละเอียด >

24 พฤษภาคม 2559

แจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IFEC-W2 การใช้สิทธิ ครั้งที่ 1

อ่านละเอียด >

12 พฤษภาคม 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

อ่านละเอียด >

12 พฤษภาคม 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559

อ่านละเอียด >

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด

สมัครรับข่าวสาร

รับข่าวสาร

ราคาหลักทรัพย์

IFEC สกุลเงิน THB

ราคาล่าสุด
6.50

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.05 (0.78 %)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 21,519,100

ช่วงราคาระหว่างวัน 6.35 - 6.60

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 5.55 - 13.30

ปรับปรุงล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2559 16:36