IFEC ชูธงผู้นำ
พลังงานทางเลือกอาเซียน
ปูพรมโรงไฟฟ้า “แสงอาทิตย์” –ลม–ขยะ–การจัดการพลังงาน

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการ

กลุ่มบริษัทดำเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยที่ กฟภ. ทำสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก สำหรับการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุด 1.02

ข้อมูลโครงการทั้งหมด

ข่าว IFEC

24 พฤศจิกายน 2558

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการกังหันลม “ Tay Nguyen Wind Farm”

อ่านละเอียด >

23 พฤศจิกายน 2558

IFEC ซื้อวินด์ฯเกาหลีฉลุย เทงบ 600 ล้าน ถือหุ้น 30% วันนี้ลุยเซ็น MOU ลมเวียดนามเฟสแรก 28 MW

อ่านละเอียด >

10 ตุลาคม 2558

โครงการเกาะพลังงานสะอาดแห่งแรกในประเทศไทย

อ่านละเอียด >

23 พฤศจิกายน 2558

แจ้งการลงนามซื้อขายหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (SAMDAL WIND FARM)

อ่านละเอียด >

13 พฤศจิกายน 2558

การได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เกาะเต่า วินด์ จำกัด ("KTW")

อ่านละเอียด >

11 พฤศจิกายน 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

อ่านละเอียด >

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ดาวน์โหลด

สมัครรับข่าวสาร

รับข่าวสาร

ราคาหลักทรัพย์

IFEC สกุลเงิน THB

ราคาล่าสุด
9.30

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (- %)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,091,300

ช่วงราคาระหว่างวัน 9.15 - 9.30

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 8.58 - 18.80

ปรับปรุงล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2558 16:37