IFEC ชูธงผู้นำ
พลังงานทางเลือกอาเซียน
ปูพรมโรงไฟฟ้า “แสงอาทิตย์” –ลม–ขยะ–การจัดการพลังงาน

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการ

กลุ่มบริษัทดำเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยที่ กฟภ. ทำสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก สำหรับการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุด 1.02

ข้อมูลโครงการทั้งหมด

ข่าว IFEC

18 มกราคม 2559

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาเข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลม ปากพนัง วินด์ พาร์ค

อ่านละเอียด >

22 ธันวาคม 2558

IFEC มีแผนนำ "ดาราเทวี" เข้าตลาดหุ้น

อ่านละเอียด >

24 พฤศจิกายน 2558

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการกังหันลม “ Tay Nguyen Wind Farm”

อ่านละเอียด >

03 กุมภาพันธ์ 2559

ชี้แจงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญกรณีการได้มาซึ่งทรัพย์สินกลุ่มดาราเทวี เชียงใหม่

อ่านละเอียด >

01 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ (แก้ไข)

อ่านละเอียด >

29 มกราคม 2559

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ

อ่านละเอียด >

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ดาวน์โหลด

สมัครรับข่าวสาร

รับข่าวสาร

ราคาหลักทรัพย์

IFEC สกุลเงิน THB

ราคาล่าสุด
6.20

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (- %)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,329,800

ช่วงราคาระหว่างวัน 6.15 - 6.25

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 5.55 - 18.80

ปรับปรุงล่าสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2559 16:38