โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

โครงการ

กลุ่มบริษัทดำเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยที่ กฟภ. ทำสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก สำหรับการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุด 1.02

ข้อมูลโครงการทั้งหมด

ข่าว IFEC

25 กันยายน 2558

การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

อ่านละเอียด >

18 สิงหาคม 2558

'พลังงานทดแทน' สตอรี่ใหญ่ IFEC

อ่านละเอียด >

12 กรกฎาคม 2558

ความคืบหน้าของ “โครงการทุ่งกังหันลมเลียบชายฝั่ง (ปากพนัง) 10 MW”

อ่านละเอียด >

09 ตุลาคม 2558

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2558

อ่านละเอียด >

24 กันยายน 2558

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2558 บนเวบไซต์ของบริษัทฯ [แก้ไข]

อ่านละเอียด >

23 กันยายน 2558

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2558 บนเวบไซต์ของบริษัทฯ

อ่านละเอียด >

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ดาวน์โหลด

สมัครรับข่าวสาร

รับข่าวสาร

ราคาหลักทรัพย์

IFEC สกุลเงิน THB

ราคาล่าสุด
10.50

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.30 (2.94 %)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 57,722,200

ช่วงราคาระหว่างวัน 10.30 - 10.60

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 6.54 - 18.80

ปรับปรุงล่าสุด: 09 ตุลาคม 2558 16:39