IFEC ชูธงผู้นำ
พลังงานทางเลือกอาเซียน
ปูพรมโรงไฟฟ้า “แสงอาทิตย์” –ลม–ขยะ–การจัดการพลังงาน

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการ

กลุ่มบริษัทดำเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยที่ กฟภ. ทำสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก สำหรับการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุด 1.02

ข้อมูลโครงการทั้งหมด

ข่าว IFEC

26 มกราคม 2560

iWind ลงนามสัญญาซื้อขายระบบจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะโครงการกังหันลม โครงการแรกของอาเซียน

อ่านละเอียด >

22 พฤศจิกายน 2559

iWind ลงนามความร่วมมือการพัฒนาโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศบังคลาเทศ

อ่านละเอียด >

04 ตุลาคม 2559

IWIND จับมือเอ็มเทคเจ้าแรกในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าข้อตกลงโครงการระบบการจัดการไฟฟ้าพลังงานลม

อ่านละเอียด >

25 พฤษภาคม 2560

แจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IFEC-W2 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2

อ่านละเอียด >

16 พฤษภาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

อ่านละเอียด >

15 พฤษภาคม 2560

ชี้แจงกรณีที่บริษัทจัดส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 ล่าช้า

อ่านละเอียด >

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด

สมัครรับข่าวสาร

รับข่าวสาร

ราคาหลักทรัพย์

IFEC สกุลเงิน THB

ราคาล่าสุด
3.10

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (- %)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -

ช่วงราคาระหว่างวัน - - -

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 3.08 - 7.00

ปรับปรุงล่าสุด: 26 พฤษภาคม 2560 06:24