IFEC ชูธงผู้นำ
พลังงานทางเลือกอาเซียน
ปูพรมโรงไฟฟ้า “แสงอาทิตย์” –ลม–ขยะ–การจัดการพลังงาน

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการ

กลุ่มบริษัทดำเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยที่ กฟภ. ทำสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก สำหรับการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุด 1.02

ข้อมูลโครงการทั้งหมด

ข่าว IFEC

21 กรกฎาคม 2559

ลงนามความร่วมมือ บริษัทซีอาร์ โซลาร์ จำกัด และสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด

อ่านละเอียด >

09 กรกฎาคม 2559

ร่วมถวายเงินผ้าป่าเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์

อ่านละเอียด >

03 กรกฎาคม 2559

ลงนามความร่วมมือ SIFEE & ธกส

อ่านละเอียด >

25 สิงหาคม 2559

ชี้แจงข้อมูลตามที่ปรากฎเป็นข่าวในหนังสือพิ่มพ์

อ่านละเอียด >

24 สิงหาคม 2559

ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ("บริษัทย่อย")

อ่านละเอียด >

18 สิงหาคม 2559

เปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทฯ

อ่านละเอียด >

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด

สมัครรับข่าวสาร

รับข่าวสาร

ราคาหลักทรัพย์

IFEC สกุลเงิน THB

ราคาล่าสุด
4.68

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.16 (-3.31 %)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 22,137,800

ช่วงราคาระหว่างวัน 4.64 - 4.84

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 4.50 - 11.10

ปรับปรุงล่าสุด: 30 กันยายน 2559 16:38