โรงไฟฟ้าพลังงานลม

พลังงานลม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ โดยเกิดจากการแทนที่ของอากาศบริเวณที่ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นและอากาศบริเวณใกล้เคียงมีอุณภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ เมื่อมีการเคลื่อนไหวของอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันของความกดอากาศ ความกดอากาศสูงจะเคลื่อนที่เข้ามายังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ มวลอากาศที่เคลื่อนที่นั้นคือ ลม สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม ลมเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามนุษย์จึงได้พัฒนาออกแบบกังหันลม ที่มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ โดยใช้หลักความรู้ด้านพลศาสตร์ของลมและหลักของวิศวกรรมในแขนงต่างๆ เพื่อนำพลังงานมาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการนำพลังงานลมมาผลิตกระแสไฟฟ้า

สำหรับการใช้พลังงานลมในประเทศไทย ในการติดตั้งกังหันลมหรือกำลังลมเฉลี่ยทั้งปีควรไม่น้อยกว่าระดับ 3 (Class3) คือ 6.4-7.0 เมตร/วินาที เพื่อสามารถพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้าได้ จากการสำรวจแหล่งที่มีความเร็วลมดังกล่าวอยู่ที่ภาคใต้บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เริ่มตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี และที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปลายเดือนมีนาคม การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ด้วย นอกเหนือจากความเร็วของลม เช่น ลักษณะภูมิประเทศควรเป็นที่ราบโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีความเร็วลมสม่ำเสมอ

บริษัท ifec ได้ทำการศึกษาโครงการและได้เข้าร่วมทุนกับ ดร.สุเมธ สุทธภักติ ในนามบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Inter Far East Wind International Company Limited) หรือ iWind ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานลมประเภทกังหันลมแบบ 3 ใบพัดระบบ Permanent Magnet Direct Drive (PMDD) โดยดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร iWind ได้ศึกษาข้อมูลพลังงานลมและธุรกิจลม และได้พัฒนากังหันลมที่เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ที่กำลัง 33 เมกะวัตต์ ใช้เวลา 5-6 ปี พัฒนาแหล่งพื้นที่ลมที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ ทำให้มีพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสำหรับการพัฒนากังหันลมเพิ่มเติม โดยมีโครงการแรกในประเทศไทย ที่สามารถติดตั้งกังหันลมได้ และผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริงตามเป้าหมาย ที่ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำลังการผลิต 10,000 กิโลวัตต์ ซึ่งโครงการนี้ได้ออกแบบและจัดทำเป็นสวนกังหันลม เป็นต้นแบบการทำสวนสาธารณะ และแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับคนในท้องถิ่น บ่งชี้ให้เห็นว่าพลังงานทดแทนจากธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างลงตัว ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการส่งมอบไฟฟ้า (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ด้วยขนาดกำลังการผลิต 10,000 กิโลวัตต์ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางไฟฟ้า ซึ่งมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นแห่งแรกของภาคใต้ และบริษัทยังมีโครงการต่อเนื่องในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยขนาดกำลังการผลิต 8,965 กิโลวัตต์ โดยมีแผนเริ่มดำเนินการส่งมอบไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกลางปี พ.ศ. 2560 ทางกลุ่มบริษัท ifec พร้อมพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนในประเทศและต่างประเทศเพื่อตอบโจทย์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง